Jedyne co musisz zrobić, to skonfigurować wydarzenie The CLASS Challenge:

  • Zarejestrować uczniów do Zadań klasowych (wykupić licencje)
  • Utworzyć uczestniczącą klasę (klasy) na koncie nauczyciela.
  • Następnie utworzyć konta uczniów lub zaprosić ich do klasy wysyłając im kod klasy (nie muszą mieć adresu e-mail).
  • Upewnić się, że wszyscy uczniowie dołączyli do klasy przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia.

To wszystko. Nauczyciele będą otrzymywać aktualizacje wyników swoich klas. Będą mogli również zobaczyć statystyki i postępy swoich uczniów przez cały okres trwania wydarzenia The CLASS Challenge. Nauczyciele mogą dodatkowo zachęcać swoich uczniów a nawet dać im czas na grę na zajęciach w szkole, ale jest to całkowicie opcjonalne.


Uczniowie mogą motywować się nawzajem, grać samodzielnie i niezależnie od nauczyciela.