English Every Day to aplikacja, która ma na celu zapewnienie Twoim uczniom codziennego kontaktu z językiem angielskim. Proponujemy w niej edukacyjne gry na każdy dzień, testy sprawdzające aktualny poziom uczniów oraz próbne testy konkursowe. Aplikacja zawiera wszystkie wcześniejsze gry znane z Game Zone.

Aby umożliwić uczniom korzystanie z aplikacji, wystarczy że na swoim koncie nauczyciela zadeklarujesz chęć udziału w konkursie The Big Challenge na koniec roku. Dzięki temu, aplikacja będzie dostępna dla wszystkich uczniów przez cały rok, na wszystkich urządzeniach (komputer, tablet, smartfon).

Zawartość merytoryczna aplikacji została zaprojektowana w taki sposób, aby pokrywała jak największy zakres kompetencji językowych: rozumienie ze słuchu oraz tekstu pisanego, wypowiedź pisemną, przyswajanie i zastosowanie słownictwa a także ułatwiała naukę czasowników nieregularnych. Regularny trening językowy w aplikacji English Every Day ułatwi uczniom naukę, przyspieszy ich postępy, które będą mogli sprawdzać regularnie dzięki dostępnym rankingom.