W takim przypadku, zgodnie z Regulaminem konkursu, zwycięzcą zostaje uczeń, który odpowiedział na większą liczbę pytań. Jeśli po zastosowaniu tego kryterium nadal mamy remis, wtedy pierwsze miejsce przypada młodszemu uczestnikowi.