Dostęp do aplikacji English Every Day jest warunkowany wyłącznie deklaracją chęci udziału szkoły w konkursie The Big Challenge na koniec roku. Od momentu kiedy nauczyciel zgłosi chęć udziału w konkursie na swoim koncie nauczyciela, aplikacja jest dostępna dla wszystkich uczniów przez cały rok szkolny.