Wszystkie pytania wykorzystane w grze quiz są pytaniami z konkursu The Big Challenge, które pojawiły się we wcześniejszych edycjach i są jak najbardziej adekwatne do danego poziomu.