Treść dydaktyczna została opracowana przez zespół wykwalifikowanych nauczycieli i dydaktyków i jest zgodna z wytycznymi programu nauczania. Treść jest stale aktualizowana i ulepszana, również wskutek feedbacku uczniów i nauczycieli.