Arkusze odpowiedzi możesz pobrać z konta nauczyciela, wydrukować i rozdać uczniom. Po ich wypełnieniu zeskanuj je i załaduj pliki z powrotem na konto nauczyciela. Resztą zajmiemy się my.