Epidemia Covid-19, która wybuchła w 2020 r. zmusiła rządy większości państw do podjęcia radykalnych kroków, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Jedną z decyzji było czasowe zamknięcie szkół i przejście na zdalne nauczanie, które miało istotny wpływ na zachowanie ciągłości pedagogicznej.

 

Aby umożliwić szkołom planowe zapisanie się do konkursu The Big Challenge, który będzie miał miejsce w terminie 28 marca - 1 kwietnia 2022, gwarantujemy że :

  • w każdej szkole, która zapisała uczniów do konkursu online 2022
  • i która nie będzie mogła przeprowadzić konkursu z uczniami w szkole, w ustalonym terminie, ze względu na jej zamknięcie w wyniku epidemii 

Konkurs będzie mógł zostać zrealizowany w domu, przez zapisanych wcześniej uczniów.

 

Ponadto, gwarantujemy również, że :

  • każdej szkole, która zapisała uczniów do konkursu online 2022
  • a która nie będzie mogła przeprowadzić konkursu z uczniami w szkole, w ustalonym terminie, ze względu na jej zamknięcie w wyniku epidemii 
  • oraz nie będzie miała możliwości przeprowadzenia konkursu z uczniami w domu, tak jak to zaproponowaliśmy w kwietniu 2021

Przyznamy voucher w wysokości uiszczonej wpłaty rejestracyjnej. Jego ważność ustalamy na 2 lata, czyli do roku szkolnego 2023-2024 włącznie.