Nagrody zdobyte przez Twoich uczniów w The CLASS Challenge zostaną wysłane w maju, wraz z nagrodami konkursowymi.