Zwycięzcy klasyfikacji regionalnej i krajowej otrzymują nagrody specjalne The Big Challenge, określone precyzyjnie w regulaminie. Pozostałe nagrody, które trafią do szkoły, są przewidziane w ilościach proporcjonalnych do liczby zapisanych uczestników. Następnie to szkoła decyduje o sposobie rozdzielania nagród wśród uczniów, w zależności od uzyskanych wyników.