Zajęcia klasowe to nowa sekcja aplikacji treningowej The Big Challenge PLAY.

Ta sekcja grupuje wszystkie pytania tematycznie, pozwala nauczycielom zadawać pracę domową z autokorektą oraz śledzić postępy uczniów.

Daje także dostęp do specjalnych wydarzeń w ciągu roku, które mają na celu zmobilizowanie całej klasy, takich jak The CLASS Challenge.