Dzięki tej funkcji możesz zgłosić nam każdą nieprawidłowość, którą zauważysz na liście wstępnych wyników. 

Przy nazwisku każdego ucznia, z prawej strony (kolumna "Actions"), zobaczysz trzy kropki i po kliknięciu w nie pojawi się opcja zgłoszenia anomalii:

Masz do dyspozycji następujące opcje:

- "English speaking student" : Wybierz ten powód, jeśli w konkursie wziął uczeń anglojęzyczny ("native speaker"). Uczeń zostanie sklasyfikowany poza rankingiem. 

- "Student score is too high" : Jeśli wynik ucznia jest dużo wyższy niż jego przeciętne wyniki w szkole, dowiedz się, czy wszystko przebiegło jak należy. Jeśli uznasz, że wystąpiły uzasadnione nieprawidłowości, zgłoś nam tę opcję a wynik ucznia zostanie sklasyfikowany poza konkursem.

- "Student score is too low" : Jeśli wynik ucznia jest dużo niższy niż jego przeciętne wyniki w szkole, dowiedz się, czy wszystko przebiegło jak należy. Jeśli na przykład okaże się, że wystąpiły problemy techniczne, które to usprawiedliwiają, możesz zezwolić uczniowi na powtórne napisanie testu. Po wybraniu tej opcji, zaznaczone wyniki ucznia zostaną usunięte a do klasyfikacji weźmiemy pod uwagę jego powtórne podejście. 

- "Student had a technical problem" : Kliknij w tę opcję, jeśli wystąpił problem techniczny uniemożliwiający uczniowi napisanie testu - uczeń może wtedy napisać test ponownie. Po wybraniu tej opcji, zaznaczone wyniki ucznia zostaną usunięte a do klasyfikacji weźmiemy pod uwagę jego powtórne podejście. 

- "Student is not registered": Kliknij, jeśli stwierdzisz, że do testu podszedł uczeń, który nie był zapisany do konkursu. Po wybraniu tej opcji, wyniki zostaną przez nas wykasowane z systemu i nie pojawią się w rankingach. 

- "Student has done the test without the teacher's consent": Kliknij, jeśli stwierdzisz, że uczeń wykonał test powtórnie, bez Twojej zgody.

- "There is a level problem": Jeśli uczeń pomylił się i wybrał zły poziom, poproś, aby napisał ponownie test, na właściwym dla niego poziomie. Po wybraniu tej opcji, zaznaczony wynik zostanie usunięty a do klasyfikacji weźmiemy pod uwagę jego powtórne podejście. 

- "This is a teacher": Kliknij, jeśli zauważysz na liście Twoje dane lub innego nauczyciela, który przez pomyłkę zalogował się jako uczeń.

- "Other": Kliknij, jeśli powód anomalii nie znajduje się na naszej liście.

 

 

Do zakończenia konkursu, w każdej chwili możesz cofnąć swoje decyzje: w górnym menu wybierz  "Reports" => następnie z bocznej zakładki "Contest Results" a następnie na głównym ekranie wybierz zakładki: "Rankings" => "Anomalies reported".