Jeśli uczeń wyeliminował już dwie odpowiedzi i zastanawia się nad wyborem spośród pozostałych dwóch, to będzie lepiej jeśli spróbuje zgadnąć i wybierze tę, której najbardziej się domyśla. Jeśli jednak uczeń nie ma pojęcia, która odpowiedź może być prawidłowa, lepiej będzie, jeśli nie zaznaczy żadnej odpowiedzi. Jeśli uczniowie zastosują tę metodę, zyskają przewagę w końcowym rozliczeniu. Uczniowie, którzy odpowiadają losowo, mogą uzyskać wynik bliski zeru. Przy przypadkowym wyborze odpowiedzi uczeń może: wygrać 5 punktów jeśli odpowiedź jest poprawna lub stracić 1,25 punktów jeśli odpowiedź jest błędna. Szanse są zawsze 1:4 i statystycznie taki uczeń często kończy z wynikiem bliskim zeru. Natomiast w przypadku, kiedy uczeń nie jest pewny poprawnej odpowiedzi, ale zastanowi się, przemyśli wszystkie warianty i uda mu się wyeliminować dwie z czterech propozycji, ma większą szansę na wybranie tej prawidłowej. Brak pośpiechu i spokojne przemyślenie każdego pytania jest najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie wezmą sobie do serca tę radę: zanim udzielisz odpowiedzi, zastanów się!