Tak, jako nauczyciel możesz zobaczyć konkursowy test na wszystkich poziomach, w dniach i godzinach, w których go udostępniamy. 
Na stronie, gdzie należy wpisać dane osobowe, wybierz z listy "jestem nauczycielem": dzięki temu Twoje odpowiedzi nie zostaną zapisane w systemie.