Przed testem należy przygotować pytania i arkusze odpowiedzi:

  1. Pobierz pliki audio (do pytań ze słuchu) i arkusze odpowiedzi z konta nauczyciela. Wydrukuj arkusz odpowiedzi dla każdego uczestnika.
  2. Przygotuj pytania: 
     - Jeśli zamierzasz wyświetlić pytania na ekranie, musisz to zrobić w trakcie testu i tam gdzie jest to konieczne: odtworzyć pliki audio
    - Jeśli nie możesz wyświetlić pytań, pobierz pytania konkursowe wraz z arkuszami odpowiedzi i wydrukuj kopię dla każdego ucznia.

Po teście zbierz wypełnione arkusze odpowiedzi, zeskanuj je i udostępnij je nam na Twoim koncie nauczyciela (upload files).

Nie musisz robić nic więcej. To my zajmujemy się oceną prac, obliczaniem punktów i opracowywaniem rankingów. Po zakończeniu procesu i ogłoszeniu wyników, wyślemy nagrody do Twojej szkoły.