Tak, w konkursie można wziąć udział na kilka sposobów:

  • W przypadku szkół wyposażonych w komputery/tablety, uczniowie wykonują test w 100% online
  • W przypadku szkół, w których nie jest to możliwe, możesz wyświetlić pytania testowe na ekranie w klasie i poprosić uczniów o wypełnienie arkuszy odpowiedzi wydrukowanych z konta nauczyciela (arkusze będą dostępne w pliku pdf na Twoim koncie)
  • Alternatywnie, możesz wydrukować zarówno arkusze pytań, jak i arkusze odpowiedzi z konta nauczyciela