W konkursie The Big Challenge są trzy rodzaje klasyfikacji: szkolna, regionalna (wojewódzka) oraz krajowa (ogólnopolska). Nie ma innych rankingów, klasyfikujących poszczególne szkoły lub kraje. Naszym celem nie jest pokazanie która szkoła lub kraj wypadł lepiej w Europie, ale pozwolenie uczniom na zweryfikowanie ich własnych umiejętności i osiągnięć w odniesieniu do swoich rówieśników.