Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu, uczniowie muszą otworzyć na ekranie stronę konkursu i wybrać z listy właściwe informacje: województwo, miasto i nazwę szkoły. Następnie muszą wpisać kod Big Challenge swojej szkoły, który każdy koordynator otrzyma od nas na kilka dni przed konkursem. Wpisane informacje pozwolą uczniowi wejść na stronę, na której będzie musiał wpisać swoje nazwisko, imię, datę urodzenia, klasę oraz zaznaczyć poziom językowy, z którego startuje. Po wprowadzeniu danych, wystarczy kliknąć na przycisk START i można już rozpocząć test. 45 minut później, dostęp do strony konkursu zostanie zablokowany.