Uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu. Sesja konkursowa może być zaplanowana o dowolnej godzinie w ciągu dnia, tak jak pozwala na to organizacja pracy w szkole, najlepiej w godzinach porannych. W celu uproszczenia organizacji konkursu i jego dostosowania do możliwości komputerowych szkoły, dopuszczalne jest przeprowadzenie tego samego dnia kilku sesji, na przykład po jednej dla każdego poziomu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających szkole udział w konkursie w ustalonym terminie, szkoła może wystąpić o wyznaczenie innej, wcześniejszej daty przeprowadzenia konkursu.