Nagrody wysyłamy do szkół w terminie określonym w kalendarzu konkursu, najczęściej jest to koniec maja/początek czerwca. Następnie to szkoła decyduje, kiedy nagrody zostaną wręczone uczniom.